Đồng ý < Thoả thuận đăng kí người dùng>

-Hạn mức vay: 2.000.000-10.000.000VND
-Thời hạn cho vay: 92-365 ngày
-Lãi suất: 1.6%/ tháng (cao nhất 19.2%/năm)

-Ví dụ: Nếu quý khách cần 10.000.000 VND thời hạn 92 ngày và khi đến hạn thanh toán, quý khách sẽ thanh toán 10.483.945 VND (lãi suất được tính như sau:
10.000.000*19.2%/365*92+10.000.000=10.483.945)

Lưu ý : Bạn có quyền từ chối nếu bạn cảm thấy không phù hợp và sẽ không mất thêm bất kỳ chi phí nào khác!

Mã OTP sẽ được gọi đến điện thoại, vui lòng chờ đợi